1. Start
  2. Ytterligare åtal angående Kungl. Myntkabinettets saknade föremål

Ytterligare åtal angående Kungl. Myntkabinettets saknade föremål

Åtal har nu väckts mot en person gällande ett antal av de föremål som saknas ur Kungl. Myntkabinettets samlingar. Åtalet gäller grovt häleri. Polisens utredningsarbete har pågått sedan 2013 och merparten av föremålen tros ha försvunnit mellan 1997 och 2012.

 ̶   Att föremål försvunnit från våra samlingar är både allvarligt och sorgligt. De kulturhistoriska värden som gått förlorade är oersättliga, säger Cecilia von Heijne, tf chef för Kungl. Myntkabinettet.

2013 inledde Kungl. Myntkabinettet ett omfattande inventeringsarbete och har sedan dess, löpande polisanmält de föremål som upptäckts saknas i samlingarna. Sammanlagt rör det sig om ca 1500 föremål. De flesta föremål som saknas är guld- och silvermynt.

 ̶   Vi har sedan det här upptäcktes på flera sätt skärpt våra säkerhetsrutiner. Vi har löpande bistått polisen i det omfattande utredningsarbetet och hoppas naturligtvis på att få klarhet i vad som hänt. Det kan förhoppningsvis leda till att föremål kommer tillbaka till våra samlingar, säger Cecilia von Heijne.

Under 2017 åtalades och dömdes två personer för stöld respektive häleri av några av de saknade föremålen. I samband med detta beslagtog polisen fem mynt och två sedlar som har återlämnats till Kungl. Myntkabinettet.

Presskontakt: Åsa Hallemar, kommunikatör, asa.hallemar@shm.se 08-5195 5307

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank