1. Start
  2. Utforska
  3. Ekonomi idag
  4. Ekonomi och jämställdhet

Ekonomi och jämställdhet

Visste du att kvinnor i genomsnitt har 20 procent lägre totalinkomst än män? Denna betydande skillnad påverkar inte bara kvinnors ekonomiska oberoende, utan även deras livskvalitet, pensioner och möjligheter att investera i framtiden. Men hur kan vi förändra detta?

En jämställd löneutveckling

Camilla Wagner, ekonomijournalist och ordförande för Fredrika Bremerförbundet, belyser de strukturella problem som präglar vår arbetsmarknad. Genom att lyfta fram konkreta exempel och forskning, visar Wagner hur vi kan arbeta för att skapa en mer jämställd löneutveckling. Hon betonar vikten av lagstiftning, facklig organisering och företagsansvar i kampen för jämställda löner.

50/50 med symboler. Ena nollan har ett kvinnotecken och andra nollan har ett manstecken.

Ekonomisk transparens i en relation

Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank, kompletterar denna analys med praktiska råd och inspiration för hur man kan främja en jämställd ekonomi inom hushållet. Hon diskuterar vikten av ekonomisk transparens mellan partners, jämställd fördelning av föräldraledighet och hur man gemensamt kan planera för framtida ekonomiska mål.

Detta evenemang är ett samarbete med Fredrika Bremerförbundet, en organisation som länge arbetat för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Genom att kombinera expertis och praktiska tips, syftar detta samarbete till att ge deltagarna verktyg och inspiration för att aktivt arbeta mot en mer jämställd ekonomi, både på arbetsmarknaden och i privatlivet. Tillsammans kan vi skapa förändring och minska löneklyftan mellan könen.

Ett samarbete med Fredrika Bremerförbundet.