Hushållskrisen

Svenskarnas skulder hos Kronofogden växer dagligen och når nya rekordnivåer, vilket skapar oro för många hushåll. Hur kan man skapa en känsla av ekonomiskt lugn och vilka åtgärder kan man vidta för att undvika att hamna i skuldfällor?
Inspelad föreläsning om Hushållskrisen från Ekonomiska Museet i samarbete med Swedbank

Svenskarnas skulder hos Kronofogden växer dagligen och når nya rekordnivåer, vilket skapar oro för många hushåll. Detta ekonomiska läge innebär att allt fler människor befinner sig i en situation där de kämpar för att hantera sina skulder och undvika ekonomiska katastrofer. Frågan om hur man kan skapa en känsla av lugn och stabilitet kring sin ekonomi blir därför alltmer relevant och angelägen.

För att belysa dessa utmaningar och ge värdefulla insikter arrangeras ett panelsamtal där två framstående experter möts: Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogdemyndigheten, och Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna. Under samtalet kommer dessa experter att diskutera orsakerna bakom den ökande skuldsättningen, ge praktiska råd om hur man kan förebygga och hantera ekonomiska problem, samt analysera framtidsutsikterna för svenskarnas ekonomi.

Detta panelsamtal erbjuder en unik möjlighet att få insikt i hur man kan navigera i en alltmer komplex ekonomisk verklighet och ta del av råd från några av landets ledande ekonomiexperter. Missa inte denna chans att fördjupa din förståelse för ekonomiska utmaningar och lösningar.

Ett samarbete med Swedbank och Kronofogdemyndigheten.

Inspelat 10 april 2024.