Flera vikingatida mynt.
Vikingatida mynt. Foto: Ola Myrin, Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet/SHM (CC BY 4.0).
  1. Start
  2. Utforska
  3. Svenska pengar
  4. De första svenska mynten 

De första svenska mynten

Omkring år 995 tillverkades de första mynten i Sverige, under vikingatiden. Men det första försöket att göra svenska mynt blev kort – efter bara 40 år upphörde tillverkningen.

De första mynten som gjordes i Sverige kommer från Sigtuna och präglades av kung Olof Skötkonung. Mynten är gjorda av silver och på åtsidan (framsidan) av dem finns kungens bild och namn. På frånsidan (baksidan) finns ett kors omgivet av en skrift som visade var myntet gjorts och myntmästarens (den som ledde arbetet i myntverkstaden) namn. 

Ett mynt med en kung och kungens namn.
Sveriges första mynt tillverkades i Sigtuna under kung Olof Skötkonungs tid. Foto: SHM, Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet/SHM (CC BY 4.0).

Kopior av engelska mynt

De första svenska mynten är inspirerade av mynt från England. På några av de mynt som tillverkades i Sigtuna och som har Olof Skötkonungs porträtt på står det ”ETHELRED REX” (”Kung Ethelred”) eller ”REX ANCOL” (”Engelsmännens kung”).  

Men Olof Skötkonung hette inte Ethelred, och var inte kung av England. Antagligen kunde de som gjorde just de här mynten inte läsa latinska bokstäver utan kopierade helt enkelt texten på engelska mynt utan att förstå innebörden.  

Fyrkantiga mynt

Många av de första svenska mynten är fyrkantiga. Detta har ingen koppling till England, där fyrkantiga mynt i stort sett var okända, utan det var ett lokalt påfund.  

En anledning till att man gjorde fyrkantiga mynt i Sverige kan ha varit att det uppstod någon form av kris och att man snabbt behövde tillverka många mynt. Då gick det fortare att göra dem fyrkantiga än runda! En annan möjlighet är att de fyrkantiga mynten var speciella och bara användes för vissa betalningar. 

Ekonomiska-museet-mynt-Olof-Skötkonung-100158_KMK-920x1080
Fyrkantigt mynt präglat för Olof Skötkonung. Foto: Helena Bonnevier, Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet/SHM (CC BY 4.0)

Hur vet man var de första mynten tillverkades? 

Denna lilla bit bly är ett av de fynd som avslöjar var de första svenska mynten tillverkades. På den syns ett avtryck av ett mynt. Bly användes vid mynttillverkning för att testa och rengöra myntstamparna.  

Porträtt på Cecilia von Heijne.

Se Cecilia von Heijne, museichef på Ekonomiska museet, berätta när man hittade Sveriges första mynthus i klippet. Video: UR Play.

Myntningen upphör

Omkring år 1020 efterträdde Anund Jakob sin far Olof Skötkonung som kung. Under Anund förändrades myntningen i Sigtuna – mynten blev mer exakta. Tidigare hade flera av inskriptionerna på mynten varit otydbara men under Anunds regering blev allt fler inskriptioner läsliga. Mynten fick också en exaktare vikt, cirka 1 gram. 

Men under Anund Jakobs tid som kung upphörde också den svenska mynttillverkningen. Under nästan hundra år, mellan år 1035 och 1149, tillverkades inga mynt alls i Sverige.  

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank