1. Start
  2. Utforska
  3. Vad är mitt mynt värt?

Vad är mitt mynt värt?

Vi får många frågor om vi kan hjälpa till att värdera mynt, sedlar och andra historiska föremål. Här svarar vi på de vanligaste frågorna.

Värderar ni mynt eller föremål?

Vi följer ICOMs etiska regler och utför inte värderingar av föremål. Vi utfärdar heller inte olika typer av intyg. Är man intresserad av värdet av sina föremål eller vill få dem bedömda vänder man sig lämpligast till ett auktionsföretag eller mynthandlare som ingår i Sveriges Mynthandlares Förening.

Kan ni säga om ett föremål är äkta?

Vi gör inga bedömningar av föremåls äkthet och utfärdar därför heller inga äkthetsintyg.

Jag vill skänka ett föremål till samlingarna — hur gör jag?

Har du föremål som du vill skänka till museet ber vi dig kontakta myndighetens registrator på registrator@shm.se. Vi är restriktiva när det gäller att ta emot gåvor av föremål och vi gör därför en bedömning från fall till fall.

Jag har hittat ett gammalt föremål i jorden – hur gör jag och vad gäller?

Har du hittat ett gammalt föremål i jorden och misstänker att det är ett fornfynd ska du kontakta länsstyrelsen i ditt län.

Det här är ett fornfynd och så hanteras det

Prisomräknare

Undrar du vad din mormorsfars lön motsvarar i dagens penningvärde? Testa den populära prisomräknare online.

En person som håller fram sina händer där det ligger en hög med mynt

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank