Utställningen visades 27 mars 2014 – 31 mars 2017

Entreprenörskapande

Vem blir entreprenör och hur ser entreprenörskapets drivkrafter ut? Utställningen tog ett helt nytt grepp om entreprenörskap och hur entreprenörer är med och förändrar samt påverkar samhället omkring oss.

En interaktiv och tankeväckande utställning om entreprenörers med- och motgångar, gränslösa uthållighet och förmåga att ha timing. I utställningen kunde du möta Jan Stenbeck, Filippa Knutsson, Ingvar Kamprad och andra kreativa personer genom tiderna!

Plastbollar i vitt med olika entreprenörsporträtt
Foto: Ola Myrin

Flippat museum

Utställningen riktade sig främst till skolor och museet erbjöd ett pedagogiskt arbetssätt som kallades Flippat museum. Arbetssättet innebar att det ska finnas möjlighet för barn och ungdomar att genom webbaserad film ta del av information som tidigare förmedlades via guidade visningar innan deras fysiska besök på museet.

Utställningslokal med röda bänkar, ett tidningsställ och en tv som är påslagen med en intervju

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank