Utställningen visades 1997 – 2016

Medaljkonsten

Medaljen – den äldsta formen av multikonst – visades i en representativ utställning. I utställningen fick besökarna svar på vad en medalj är och vilken funktion den kan ha. Den sociala aspekten är viktig liksom den konstnärliga. 

Medaljens början i 1400-talets Italien var i utställningen rikt belyst liksom hur vi i Sverige under 1560-talet fick våra första medaljer. Ett centralt tema under 1600- och 1700-talet är medaljernas roll som propagandainstrument under krig och fred. En annan utställningsdel berättade om hur kungar och statsmän utnyttjat medaljen i statens tjänst. 

Mynt med ett porträtt på Drottning Kristina.
Foto: Ola Myrin, Ekonomiska museet/SHM.

Äldsta formen av multikonst

Många svenska konstnärer har uttryckt sig i medaljens form: Erik Lindberg, Carl Eldh, Carl Milles, Bror Hjort för att nämna några. I en utställningsdel fick besökarna en samlad bild av den svenska medaljkonstens historia och utveckling. Besökarna mötte också Lea Ahlborn som var myntgravör vid Kungliga Myntverket och den första kvinnan i svensk statstjänst, samt Arvid Karlsteen och Johann Carl Hedlinger. Utställningen var en Historia metallica – Sveriges historia i ädel metall. 

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank