Utställningen visades 1999-2017

Myntskatternas magi

En utställning om skattfynd som gjorts i Sverige. I utställningen visades guld, silver och koppar från antik tid, vikingatid, medeltid och nyare tid. Mynten berättar om handelskontakter med det romerska riket och möten mellan nordbor och folk från fjärran länder.

Under vikingatiden ökade handeln. Omkring 250 000 vikingatida mynt har hittats i Sverige, de flesta på Gotland. Skatterna innehåller också smyckesdelar och så kallat bitsilver. Ett exempel är skatten från Stora Sojdeby på Gotland som berättar om kontakter med Kalifatet.  

Offergåvor och andra skatter

Många av skatterna är bevis på välfärd medan andra vittnar om orostider, till exempel plåtmynten från Loshultskuppen som grävdes ner under 1600-talets snapphanefejder. Några skatter har grävts ner som sparande inför sämre tider, och andra har varit offergåvor.

Ekonomiska-museet-utställning-myntskatternas-magi-1920x1080-ny

Drake vakade över skatterna

I folktron har de som letat efter skatter varit utsatta för faror och längst inne i utställningsrummet vaktade en drake över de oåtkomliga och lockande skatterna.

Monter med mynt från utställningen myntskatternas magi

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank