Utställningen visades 2016 - 2017

Utställningen Pengalabbet

En interaktiv utställning om vardagsekonomi för barn och unga. Utställningen visades under 2016 på Kungl. Myntkabinettet och har därefter varit en vandringsutställning.

Lekfull utställning

På ett lekfullt sätt fick barn och unga en ökad medvetenhet om hur ekonomiska medel används i samhället, och förståelse för att hushållens ekonomiska förutsättningar varierar. Genom värderingsövningar och uppgifter fick barnen ta ställning i ekonomiska frågor och lära sig ekonomiska begrepp som ränta, försäkring, skatt, lån och sparande.

Piktogram på grafer som visar statistik från Skatteverket
Foto: Erik Lernestål

Visades på flera museer

Utställningen åkte sedan på turné och visades i Motala mellan september 2017 och maj 2018, i Halmstad mellan september 2018 och mars 2019, och på Tumba bruksmuseum i Botkyrka kommun mellan april och november 2019.

Utställningen var ett samarbete med:

Utställningen var ett samarbete med sparekonomerna Claes Hemberg och Johanna Kull.

Från utställning till app

Kungliga Myntkabinettet har tillsammans med Finansinspektionen utvecklat appen Pengalabbet som är ett spel där elever själva kan lära sig mer om vardagsekonomi.

Spela Pengalabbet

Testa vad du kan om vardagsekonomi.

En mobiltelefon där spelet pengalabbet visas upp

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank