Utställningen visades 1997 - 2017

Samlat i kabinett

Besökare kunde ta del av mynt ur museets samling och lära sig mer om myntssamlande genom tiderna.

Myntsamlandet började redan under renässansen, då furstar och prinsar samlade på antika romerska mynt. Med tiden spreds detta intresse till andra grupper. I Sverige var det Johan III:s kanslist Rasmus Ludvigsson som under 1570-talet inledde det officiella myntsamlandet.

Utställningssal med mynt och medaljer från utställningen samlat i kabinett
Foto: Gabriel Hildebrand

Privatpersoner börjar samla

När enskilda personer började samla var det ofta det egna landets mynt eller antikens mynt som var mest intressanta. 1873 bildades Svenska Numismatiska Föreningen som ett organ för Sveriges myntsamlare.

I utställningen visades objekt ur storsamlaren Sven Svenssons samling, Gunnar Ekströms samling samt konung Gustav VI Adolfs fina gåva av antika mynt till museet.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank