Utställningen visades 1997 - 2017

Spara i bössa och bank

En utställning om sparande och sparbanksrörelsen.

Människor har alltid försökt att spara pengar och annat kapital för att ha i beredskap inför framtiden. I äldre tider var sparsamhet en nödvändighet för att kunna förbättra sina livsmöjligheter. I utställningen fick besökaren exempel på hur vi sparade innan banker fanns och visade hur de första sparbankerna startade, den mest betydelsefulla händelsen i sparandets historia.

Sparbössan

En del av utställningen visade hur hemsparbössan kom att finnas i varje hushåll och hur en sparbankslokal såg ut vid förra sekelskiftet.

Ekonomiska-museet-sparbossa-1920x1080

Sparbankens betydelse för människor sparande

Den första sparbanken bildades i Skottland 1810. Sparbankerna underlättade för vanligt folk att spara säkert och få ränta och organiserades över hela världen. I Sverige startade den första sparbanken i Göteborg år 1820. Som mest fanns det 498 sparbanker i Sverige.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank