Utställningen visades 1997 - 2017

Sveriges mynt

En utställning om Sveriges tusenåriga mynthistoria. I utställningen visades alla typer av våra mynt, från Olof Skötkonung vid 900-talets slut till Carl XVI Gustaf idag. 

Olof Skötkonung var den som först präglade mynt som betalningsmedel i vårt land runt år 995. Som förebild hade han den engelska myntningen. Metallen är silver och valören penning. Motivet på vårt första mynt visar en regent eller snarare en symbol för makthavaren och myntherren.

Svenska betalningsmedel

Viktiga händelser i den svenska mynt- och sedelhistorien presenterades i olika temamontrar.

Fyra museimontrar med mynt från olika regenttider

Viktiga händelser präglade mynten

Bland annat visades brakteater, det vill säga små ensidiga penningar, från 1100-talet. Under Gustav I Vasas tid, 1521–1560, ökar mynten i storlek och antalet valörer blir flera. Det första guldmyntet, gyllen, Sverige präglades i under Erik XIV:s tid, 1560–1568.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank