1. Start
  2. Om museet
  3. Fotografera och filma

Fotografera och filma

Det är tillåtet för allmänheten att fotografera och videofilma för eget bruk i Ekonomiska museet och Historiska museets basutställningar. Det är däremot inte tillåtet att använda stativ. Säkerhetsskäl och vår ambition att andra museibesökare inte ska störas ligger till grund för beslutet.

Har du frågor om bilder kopplat till museet? Mejla dina frågor till: bilder@shm.se