1. Start
  2. Hyperinflation – ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar – Ekonomiska museet återöppnar med ny utställning

Hyperinflation – ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar – Ekonomiska museet återöppnar med ny utställning

Den 15 april öppnar Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet med den tillfälliga utställningen ”Hyperinflation – ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar” i de nya lokalerna på Narvavägen i Stockholm, samma byggnad som Historiska museet. –  Vi låter besökarna få en känsla för hur det är att leva i ett samhälle där det råder hyperinflation. Genom utställningen vill vi väcka tankar kring pengars värde och ge insikter om inflation och hyperinflation på ett lättillgängligt sätt, säger projektledare Sara Carlin.

Interirbild frn utstllningen Hyperinflation  ofrivilliga miljonrer och vrdelsa pengar som visas p Ekonomiska museet 15 april 2021  9 januari 2022 

Hur är det att handla och leva i en vardag där priserna ständigt förändras och ingen vet vad pengarna kommer att vara värda nästa dag? I utställningen ”Hyperinflation – ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar” finns både historiska och samtida exempel på samhällen som drabbats av hyperinflation tillsammans med spännande föremål, fakta och frågeställningar.

Se sedeln med den högsta valören någonsin på hundra miljoner biljoner pengö som gavs ut i Ungern efter andra världskriget, nödsedlar från Tyskland och föremål som har tillverkats av värdelösa sedlar från dagens Venezuela.

Till utställningen finns en audioguide som tagits fram i samarbete med podcasten Kapitalet och ett barnspår med frågor om pengar och ekonomi.

Med ”Hyperinflation – ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar” återöppnar Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet i de nya lokalerna på Narvavägen i Stockholm. I slutet av 2023 inviger museet sin nya permanenta utställning.

– Vi vill väcka nyfikenhet kring ekonomi och pengar. Med utgångspunkt i våra fantastiska samlingar vill vi göra museet till en plats för ekonomiskt lärande där både historien och samtiden finns med, säger Cecilia von Heijne, museichef Ekonomiska museet   Kungliga myntkabinettet.

Utställningen "Hyperinflation - ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar" visas 15 april 2021 – 9 januari 2022.

Ekonomiska museet öppnar under ansvarsfulla former och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, läs mer: www.ekonomiskamuseet.se

Läs mer om utställningen: Hyperinflation - ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar

För mer information, kontakta: Åsa Hallemar, pressansvarig, 08-519 553 07, asa.hallemar@shm.se

Dokument & länkar

Release

Hyperinflation - utställniningsinteriör

Fotograf: Foto: Jens Mohr, Statens historiska museer
Interiörbild från utställningen Hyperinflation - ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar som visas på Ekonomiska museet 15 april 2021 - 9 januari 2022

Hyperinflation - interiör, affären

Fotograf: Foto: Jens Mohr, Statens historiska museer
Interiörbild från utställningen Hyperinflation - ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar som visas på Ekonomiska museet 15 april 2021 - 9 januari 2022

100 miljoner biljoner pengö

Fotograf: Foto: Jens Mohr, Statens historiska museer
100 miljoner biljoner pengö. Den högsta valör som utgivits. Ungern 1946. Visas i utställningen Hyperinflation.

1 biljon mark, 1922

Fotograf: Foto: Jens Mohr, Statens historiska museer
Sedel sammanfogad av fyra 1 000 mark-sedlar, bildande valören 1 biljon mark. Tyskland 1922. Visas i utställningen Hyperinflation.

Börs tillverkad av sedlar från Venezuela.

Fotograf: Foto: Jens Mohr, Statens historiska museer.
En börs tillverkad av sedlar från Venezuela. Visas i utställningen ”Hyperinflation – ofrivilliga miljonärer och värdelösa pengar”.

Sedelklänning skapad av Katherine Hasegawa

Fotograf: Foto: Jonathan Elbaz, Statens historiska museer
Sedelklänning gjord av ca 2 500 sedlar från Venezuela. Inlånad av Katherine Hasegawa som skapat den med syfte att lyfta fram den ekonomiska krisen i Venezuela. Visas i utställningen Hyperinflation.

Ostmynt från Ryssland

Fotograf: Foto: Jens Mohr, Statens historiska museer
Ett betalningsmedel under tiden kring Ryska revolutionen var ostbitar med en officiell stämpel. Här 5 rubel. Ryssland ca 1914-1918. Visas i utställningen Hyperinflation.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank