1. Start
  2. Skola
  3. Skolmaterial
  4. Entreprenörskap för gymnasiet

Entreprenörskap för gymnasiet

Skolprogrammet för Entreprenörskapande är utformat i syfte att vara ett stöd i undervisningen i ämnen som historia, samhällskunskap och svenska, samt givetvis också när ämnet entreprenörskap behandlas i undervisningen.

Begreppet entreprenörskap innefattar en mängd roller, egenskaper och färdigheter. Dess nyanser och komplexitet gör att det inte finns en enkel definition till begreppet, men det innebär också att det är tacksamt att arbeta och forska vidare kring ordets betydelse. En central aspekt av entreprenörskap är viljan att förändra, och entreprenörens förmåga till nyskapande är av stor vikt. Att kunna se ett behov som behöver fyllas eller att förverkliga en idé kan vara ett första steg. Vi vill att skolmaterialet ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

Om skolprogrammet

Skolprogrammet innehåller flera pedagogiska grepp såsom workshop, skrivuppgifter och gruppdiskussioner. Eleverna får arbeta både enskilt och i grupp, muntligt och skriftligt.

Vi erbjuder tre arbetsuppgifter för skolprogrammet Entreprenörskapande – Ingenting är enkelt, men allt är möjligt. Vi har även tagit fram en specificering på hur uppgifterna stämmer överens med mål och kriterier i läroplanen (Lgy11).

Ladda ner lärarhandledning

Lärarhandledning gymnasiet.pdf

Entreprenörskapande och läroplanen.pdf

Kontakt

För frågor om skolbokning kontakta: boka@ekonomiskamuseet.se

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank