1. Start
  2. Utforska
  3. Ekonomi idag
  4. Indiens väg framåt

Indiens väg framåt

Indien kan bli världens tredje största ekonomi inom tio år. Digitaliseringen och en blomstrande start up-scen har lyft miljoner ur fattigdom, men utmaningar kvarstår. Henrik Chetan Aspengren från Utrikespolitiska institutet diskuterar landets framtid och problem.

Om Indien skulle bli världens tredje största ekonomi skulle det innebära en stor förändring i den globala ekonomiska ordningen. Tillväxt drivs av flera faktorer som för det första skulle kunna göra att hundratals miljoner människor lyfts ur fattigdom, vilket ökar den inhemska efterfrågan och skapar en bredare medelklass. För det andra har Indien gjort betydande framsteg inom digitalisering, vilket förbättrar effektiviteten inom både den privata och offentliga sektorn.

Innovation och entreprenörskap

En annan viktig faktor är landets blomstrande start up-ekosystem. Indien har blivit en grund för innovation och entreprenörskap, med många nya företag som attraherar betydande investeringar från både inhemska och internationella källor. Det har lett till skapandet av nya jobb och ytterligare ekonomisk dynamik.

Kommande utmaningar

Men med dessa framgångar följer också stora utmaningar. Den snabba ekonomiska tillväxten har belyst infrastrukturens brister, såsom bristande vägar, järnvägar och energiförsörjning, som behöver uppgraderas för att stödja fortsatt tillväxt. Dessutom finns det sociala utmaningar, inklusive ojämlikhet och behovet av att förbättra utbildning och hälsovård för att säkerställa att alla delar av befolkningen kan dra nytta av tillväxten.

Lyssna till Henrik Chetan Aspengren, senioranalytiker på Utrikespolitiska institutet, när han berättar om Indiens väg framåt och de utmaningar landet står inför.

Indisk valutasymbol på en karta över indien med staplar

Föreläsningen gavs i samarbete med Swedbank.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank