En blå, röd och grön zimbabwisk dollar
  1. Start
  2. Utforska
  3. Pengar genom tiderna
  4. Hyperinflationer under 1900-talet

Hyperinflationer i världen

Hyperinflationer har förekommit över hela världen – från Ungern till Peru. Men orsakerna skiljer sig ofta åt. Här är 18 länder som drabbats av hyperinflation mellan år 1922 och 2020.

Sovjetunionen 1922–1924

Efter ryska revolutionen 1917 rådde ekonomiskt kaos, svält och inbördeskrig. Rubeln förlorade sitt värde och människor övergick till byteshandel.

Högsta inflationstakt per månad: 212 procent (februari 1924). Priserna dubblades var 18:e dag.

Ekonomiska museet. Hyperinflation. Mellanstadieelever. Barn.
Hyperinflationssedlar från Tyskland. Foto: Jens Mohr, Ekonomiska museet/SHM

Tyskland 1922–1923

Tyskland dömdes att betala ett ofantligt högt krigsskadestånd efter första världskriget. Franska soldater ockuperade landets ekonomiska motor, Ruhr-området.

Högsta inflationstakt per månad: 29 500 procent (oktober 1923). Priserna dubblades var 4:e dag.

Grekland 1941–1945

Under andra världskriget var Grekland ockuperat av axelmakterna. Landet hade en mycket hög försvarsbudget och endast en bråkdel täcktes av skatter. Resten finansierades med nya sedlar.

Högsta inflationstakt per månad: 13 800 procent (oktober 1944). Priserna dubblades efter 4,5 dagar.

Filippinerna 1944

Under andra världskriget ockuperades Filippinerna av Japan som utgav banksedlar utan täckning där. Dessa kom att kallas ”Musse Pigg-pengar”.

Högsta inflationstakt per månad: 60 procent (januari 1944). Priserna dubblades var 45:e dag.

Ekonomiska-museeet_Hyperinflation_Ungern_Pengö_EKM-bas_1320x
En ungersk sedel från när landet hade hyperinflation, värd 100 000 000 000 000 000 000 pengő. Upphov: Magyar Nemzeti Bank, Ekonomiska museet/SHM

Ungern 1945–1946

Redan före andra världskriget hade Ungern svag ekonomi och en centralbank under regeringens kontroll. Som förlorare i kriget pålades landet stora krigsskadestånd till framför allt Sovjetunionen. Ett par decennier tidigare hade landet genomlevt en skenande inflation och förtroendet för valutan var bräckligt. Resultatet blev världshistoriens högsta inflation.

Högsta inflationstakt per månad: 41,9 kvadriljoner procent (juli 1946). Priserna dubblades var 14:e timme.

Sydkorea 1945–1954

Landet hade sedan 1910 styrts av Japan och den japanska valutan Yen användes även i Sydkorea. Efter Andra världskriget lämnar Japan den koreanska halvön. Mer än 2 miljoner sydkoreaner återvände hem efter krigsslutet. Den snabbt ökade befolkningsmängden och bristen på basvaror till följd av missväxt gjorde att priserna steg fort. Grossistpriserna steg med 1 852 procent 1945.

Kina 1947–1949

På grund av inbördeskrig kollapsade värdet på landets yuan. En USA-dollar som i juni 1937 var värd 3,41 yuan var i maj 1949 värd 23 miljoner yuan. Inflationen var en av anledningarna till att Mao Zedong kunde ta makten.

Högsta inflationstakt per månad: 5 070 procent (april 1949). Priserna dubblades efter drygt 5 dagar.

Ekonomiska-museet_Hyperinflation_Chile_Sedel_1320x
En Chilensk sedel från år 1973. Foto: Martin Tunefalk, Ekonomiska museet/SHM

Chile 1973

Efter att Allende-regeringen störtades i en militärkupp var inflationen utom kontroll. Det tog ungefär tio år för Chile att återkomma till mer stabila nivåer. Landet förblev militärdiktatur fram till 1990.

Högsta inflationstakt per månad: 87 procent (oktober 1973). Priserna dubblades var 34:e dag.

Bolivia 1984–1985

Högsta inflationen i Sydamerikas historia och en av de högsta i världshistorien. Hyperinflationen var unik på så sätt att den var först med att inte ha uppstått till följd av krig, inbördeskrig eller politisk revolution.

Högsta inflationstakt per månad: 183 procent (februari 1985) Priserna dubblades var 19:e dag.

Brasilien 1980–1994

Under fjorton år på 1980- och 1990-talen led Brasilien av mycket hög inflation. Orsaken var höga offentliga kostnader och ett allmänt lågt förtroende för ständigt växlande regeringar. Brasilien hann byta valuta fyra gånger under krisen för att till slut landa i en stabil valuta, brazilian real, år 1994.

Argentina 1989–1990

Argentinas period av hyperinflation var kortare än den i Brasilien men i stället högre med en inflationspik på 4 924 procent under 1989.

Högsta inflationstakt per månad: 197 procent (juli 1989). Priserna dubblades var 20:e dag.

Peru 1990

Otillgänglighet till utländsk valuta och försämrade ekonomiska förhållande ledde till hyperinflation.

Högsta inflationstakt per månad: 397 procent (augusti 1990). Priserna dubblades var 13:e dag.

Nicaragua 1986–1991

Den socialistiska Sandista-regeringen hanterade minskade inkomster och ökade militära kostnader genom att låta trycka fler sedlar. Trots prisstopp och lönetak hamnade landet i hyperinflation.

Högsta inflationstakt per månad: 261 procent (mars 1991). Priserna dubblades var 17:e dag.

Zaire 1993–1994

Under 1980- och 1990-talen led Zaire (nu Demokratiska republiken Kongo) av mycket hög inflation. Försök att stoppa hyperinflationen gjordes genom att ersätta äldre sedlar med nya. Vid första sedelbytet fick folk växla in tre miljoner gamla zaire mot en ny zaire. I relation till det fruktansvärda andra Kongokriget 1998–2003 är hyperinflationen en mindre tragedi.

Högsta inflationstakt per månad: 250 procent (november 1993). Priserna dubblades var 17:e dag.

Jugoslavien 1992–1994

Krig, höga internationella lån och obegränsad tillgång till sedelpressarna bidrog till en av de högsta inflationerna i världshistorien. Priskontroller gjorde att producenter och butiker valde att inte sälja, vilket resulterade i brist på bland annat livsmedel. Parallellt pågick några av de brutalaste militära konflikterna i Europas moderna historia.

Högsta inflationstakt per månad: 313 000 000 procent (januari 1994). Priserna dubblades var 34:e timme.

Angola 1994–1997

Under 1990-talet drabbades landet av flera väpnade konflikter med efterföljande hyperinflation.

Högsta inflationstakt per månad: 84 procent (maj 1996). Priserna dubblades var 34:e dag.

Zimbabwe 2007–2008

På 1990-talet konfiskerade landets president Robert Mugabe mark ägd av den vita befolkningen, vilket resulterade i allvarliga livsmedelskriser och kraftiga prisökningar. För att betala lån till Internationella valutafonden (IMF), löner till soldater och statligt anställda trycktes sedlar i hög fart. Hyperinflationen som följde var en av de högsta i världshistorien.

Högsta inflationstakt per månad: 7,96 × 1010 procent (november 2008). Priserna dubblades var 20:e timme.

Utställningen Hyperinflation.
Utställningen Hyperinflation.

Foto: Jens Mohr, Ekonomiska museet/EKM

Venezuela 2016 – 2022

Venezuela har länge lidit av höga inflationsnivåer. Trots stora underskott har regeringen fortsatt att spendera och tryckt nya sedlar. Landets valuta har devalverats flera gånger, vilket bidragit till allt lägre förtroende för den.

Högsta inflationstakt per månad: officiell statistik saknas, enligt uppskattningar 233 procent (september 2018). Priserna dubblas var 17:e dag.

Libanon juli 2020

I juli 2020 blev Libanon det första landet i Mellanöstern att passera gränsen för hyperinflation. Inflationen hade då överskridit 50 procent trettio dagar i följd.

Fördjupa dig om Hyperinflation

Alla årtal och inflationsnivåer är hämtade från World Hyperinflations av Steve H. Hanke & Nicholas Krus (Institute for applied economics, global health, and the study of business enterprise. The John Hopkins University (Augusti 2012)

Våra permanenta utställningar

Nu har Ekonomiska museet nyöppnat!

Personer i en utställning

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank