En hög med mynt från Robbenarveskatten
Romerska mynt från Robbenarveskatten. Foto: Jens Mohr, Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet/SHM (CC BY 4.0)

Romerska mynt – de första mynten i Sverige

För nästan två tusen år sedan förde människor med sig mynt till Norden för första gången. Mynten kom från det romerska riket och hade letat sig norrut längs handelsvägarna. De nya pengarna var små, beständiga och gjorde det enklare att handla. 

Romerska denarer var de första mynten som användes i Sverige. De importerades under 300-talet, men de flesta mynten hade präglats mellan år 54 och år 193. Man tror att denarerna fördes hit genom handel eller plundring. Totalt har omkring 8 000 romerska denarer hittats i Sverige, framför allt på Gotland.

EKM_DIG61400

Denar, Romerska riket, Rom, Faustina I, 141–161

Faustina den äldre var en romersk kejsarinna som levde mellan åren 100–140. Hon var en populär kejsarinna som var engagerad i flickors utbildning och välgörenhet.

På åtsidan (framsidan) av denaren ser vi Faustina med sin stilbildande frisyr och omskriften DIVA FAUSTINA som berättar att hon gudaförklarades efter sin död. På frånsidan ser vi en påfågel som var symbolen för odödlighet och trohet.

Faustinas var brorsdotter till kejsare Hadrianus och hon var gift med kejsare Septimus Severus. De hade flera barn, bland annat den blivande kejsarinnan Faustina den yngre, och en brorson/adoptivson som hette Marcus Aurelius och som senare också skulle bli kejsare.

Robbenarveskatten

År 1896 hittade två drängar en skatt när de röjde en åker i Robbenarve på Gotland. I skatten fanns 367 denarer från Romarriket som var präglade mellan år 68 och år 193. Fyndet blev inlöst till Kungliga Myntkabinettet för 200 kronor och finns fortfarande kvar i samlingarna. 

Ett silvrigt mynt med ett ansikte i profil.
En imitation av en denar som hittades i Robbenarveskatten. Foto: Helena Bonnevier, Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet/SHM (CC BY 4.0)

Förfalskade mynt

Det hände att de romerska mynten förfalskades. Arkeologiska fynd som innehåller imitationer är ganska vanliga i Europa, speciellt i Ukraina.  

I Sverige har imitationer av romerska denarer nästan bara hittats på Gotland. Den här imitationen av en denar som slogs för Antoninus Pius hittades i Robbenarveskatten. Myntets åtsida (framsida) med kejsarens porträtt är stampidentisk med en imitation som hittats i Ungern. Det betyder att mynten gjordes med exakt samma verktyg (stampar).  

Du kanske också är intresserad av

Vill du veta mer?

Välkommen att utforska vad pengar och ekonomi är, har varit och kan vara. Besök våra två nya permanenta utställningar, PENGAR! och Ekonomilabbet.

Utställning med föremål och skärmar.
Foto: Daniel Gustafsson, Ekonomiska museet/SHM.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank