1. Start
  2. Utforska
  3. Pengar genom tiderna
  4. Världens första mynt

Världens första mynt

En liten bit metall med ett lejon på, eller ett mynt format som en spade? Åsikterna om vilket som är världens första mynt går isär.

Man brukar säga att de äldsta mynten vi känner till tillverkades omkring år 630 f.Kr. i Lydien, i det som idag är Turkiet. Där gjordes mynt i metallen elektrum, en blandning av guld och silver. På metallbitarna finns bilden av ett lejon. Värdet på mynten kunde variera beroende på hur mycket de vägde.

Mynt med lejon och tjur på ena sidan, och rektangulär form på andra sidan.
Mynt från Lydien. Åtsidan har ett lejon och en tjur. Föremålsnummer 3175292. Foto: Angelica Landgren, SHM (CC BY 4.0)

Se Sara Carlin från Ekonomiska museet visa ett av världens första mynt i klippet.

En person står i en utställning och föreläser.

Filmen är producerad av UR Samtiden.

Varför uppfanns mynt?

Redan innan de första mynten tillverkades använde människorna i Lydien pengar. De handlade bland annat med bitar av guld och silver.

Så varför började lydierna tillverka mynt med bilder på? En teori är att när man hittade metallen elektrum, som är en blandning av guld och silver, visste lydierna inte hur mycket guld respektive silver som metallbitarna innehöll. Bilden av ett lejon, som var kungens symbol, blev ett sätt att garantera metallens värde.

Lydierna får konkurrens – Kinas första mynt

Det finns de som menar att världens äldsta mynt kanske inte alls kommer från Lydien. Även i Kina började man tillverka mynt under 600-talet före vår tideräkning. Men mynten var inte runda som idag – de var formade som verktyg, till exempel spadar.

Ornamenterat kopparstycke i form av en kniv
Knivmynt av koppar. Föremålsnummer 3009738. Foto: Ola Myrin, SHM (CC BY 4.0).

År 2021 kom ny forskning om en myntverkstad i Henan-provinsen i Kina. Här tror arkeologer att människor kan ha börjat tillverka mynt redan på 640-talet före vår tideräkning, alltså några år innan lydierna.

Om forksningen

Vill du veta mer?

Välkommen att utforska vad pengar och ekonomi är, har varit och kan vara. Besök våra två nya permanenta utställningar, PENGAR! och Ekonomilabbet.

Utställning med föremål och skärmar.
Foto: Daniel Gustafsson, Ekonomiska museet/SHM.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank