1. Start
  2. Utforska
  3. Pengar genom tiderna
  4. Europas första banksedlar

Europas första banksedlar

Europas första banksedlar tillkom i Sverige på 1600-talet. Martin Tunefalk, enheten för de kulturhistoriska samlingarna, berättar hur det gick till och vilka lärdomar vi kan dra från det när vi idag står inför ett nytt skifte i användningen av betalningsmedel.

Om miniserien

Välkommen till en djupdykning i ekonomi och numismatik! I miniserien har du möjlighet att fördjupa dig i allt från ekonomiska teorier och fenomen till myntens fascinerande historia. UR Samtiden har, i samarbete med Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet och ledande experter inom ekonomi och numismatik, producerat en serie föreläsningar som erbjuder både bred kunskap och insiktsfulla analyser.

Här kan du lära dig om viktiga ekonomiska koncept som inflationsdynamik, finanskrisers orsaker och konsekvenser, samt ekonomisk politikens roll i samhället. Genom att förstå dessa fenomen får du verktyg att bättre analysera och tolka dagens ekonomiska händelser.

Utforska den fascinerande världen av numismatik, vetenskapen om mynt och medaljer, som erbjuder en unik inblick i mänsklighetens historia och kultur genom dess valuta. Föreläsningarna tar dig med på en resa genom tid och rum, och belyser betydande perioder och unika samlingar

Ta del av denna unika möjlighet att fördjupa dina kunskaper om ekonomi och myntens historia med hjälp av UR Samtiden och Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet. Upptäck hur ekonomi formar vår värld och hur mynt kan berätta historien om mänsklig civilisation.

Inspelat den 18 maj 2021 på Ekonomiska museet, Stockholm.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank